Elevbetaling dans, kunst, musikk, teater

Kulturskolens priser indeksreguleres vanligvis år for år (eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret). 

Faktura blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret, normalt ca. 1. oktober og 1. mars. 
Alle prisene i Molde kulturskole ble justert opp med 2,7% i 2016, for 2017 har det ikke vært prisjustering. Prisene gjelder for hele skoleåret.

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole f.o.m. 01.01.2016

 

 

Pr. år

Pr. semester

Instrumental / vokal elevplass (også band) Kr. 3724 Kr. 1862

Elevplass kunst og teater
Materiallavgift kunst

Kr. 3724
Kr.   400

Kr. 1862
Kr.   200

Instrumental elevplass gjennom skolekorps Kr. 3042 Kr. 1521
Kor Kr. 2475 Kr. 1238
Storband Kr. 1136 Kr.   568
Skoleorkester og aspirantkorps Kr.   682 Kr.   341
Instrumentleie Kr.   682 Kr.   341
     
Knøttedans (3-5 år), 40 min pr. uke Kr.   2476 Kr.  1238
1 time pr. uke Kr.   4236 Kr.  2118
2 timer pr. uke Kr.   7073 Kr.  3537
3 timer pr. uke Kr.   8472 Kr.  4236
4 timer pr. uke Kr.   9870 Kr.  4935
5 timer pr. uke Kr. 11268 Kr.  5634
6 timer pr. uke Kr. 12666 Kr.  6333
7 timer pr. uke (maxpris) Kr. 14064 Kr.  7032


Det er plass- eller søskenmoderasjon i Molde kulturskole. Denne ordningen gjelder alle elevplasser på instrumental/vokalplass, kunst, teater og kor. Dans og skolekorps-plasser er ikke under denne ordningen. Moderasjonen beregnes slik:

  • 1. og 2. elevplass full pris
  • 3. elevplass 33% reduksjon
  • 4. elevplass eller flere 50% reduksjon

Alle elever skal ha min 36 undervisningsoppmøter pr skoleår. Dersom kulturskolen må avlyse mer enn to oppmøter av disse, har eleven krav på refusjon tilsvarende det antall timer som er utgått.  Se mer om dette her.

Molde Kulturskole

 

Social links