Elevbetaling dans, kunst, musikk, teater

Kulturskolens priser indeksreguleres år for år (eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret).

Faktura blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret, normalt ca. 1. oktober og 1. mars. 
Alle tjenester i Molde kulturskole justeres opp med gjeldendende deflator (lønns- og prisvekst).  Instrumentleie og materialavgift justeres med prisveksten. 

 

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole f.o.m. 01.01.2018

  Pr. år Pr. semester
     
Instrumental / vokal elevplass (også band) Kr. 3820 Kr. 1910
Elevplass kunst, teater og musikal Kr. 3820 Kr. 1910
Materiallavgift kunst Kr.   406 Kr.   203
Instrumental elevplass gjennom skolekorps Kr. 3121 Kr. 1560
Kor / barnekor / drama i SFO-tid Kr. 2540 Kr. 1270
KorOperativet Kr. 1230   Kr.  615
Storband Kr. 1165 Kr.   583
Skoleorkester og aspirantkorps Kr.   700 Kr.   350
Instrumentleie Kr.   693 Kr.   346
     
Knøttedans (3-5 år) Kr. 2540 Kr. 1270
Dans 1 time pr. uke Kr. 4346 Kr. 2173
Dans 2 timer pr. uke Kr. 7257 Kr. 3628
Dans 3 timer pr. uke Kr. 8692 Kr. 4346
Dans 4 timer pr. uke Kr. 10127 Kr. 5063
Dans 5 timer pr. uke Kr. 11561 Kr. 5780
Dans 6 timer pr. uke Kr. 12995 Kr. 6498
Dans 7 timer pr. uke (maxpris) Kr. 14430 Kr. 7215


Det er plass- eller søskenmoderasjon i Molde kulturskole. Denne ordningen gjelder alle elevplasser på instrumental/vokalplass, kunst, teater og kor. Moderasjonen beregnes slik:

  • 1. og 2. elevplass full pris
  • 3. elevplass 33% reduksjon
  • 4. elevplass eller flere 50% reduksjon
     

Dans og skolekorps-plasser er ikke under denne ordningen.  For dans gjelder plassmoderasjon, men ikke søskenmoderasjon.
Moderasjonen beregnes slik:

  • 33% moderasjon for 2. time
  • 67% moderasjon fra 3. time
  • maxpris fra 7. time


Alle elever skal ha min 36 undervisningsoppmøter pr skoleår. Dersom kulturskolen må avlyse mer enn to oppmøter av disse, har eleven krav på refusjon tilsvarende det antall timer som er utgått. 
 

Molde Kulturskole

 

Social links