Elevbetaling dans, kunst, musikk, teater

Kulturskolens priser indeksreguleres år for år (eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret).

Faktura blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret, normalt ca. 1. oktober og 1. mars. 
Alle tjenester i Molde kulturskole justeres opp med gjeldendende deflator (lønns- og prisvekst).  Instrumentleie og materialavgift justeres med prisveksten. 

 

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole f.o.m. 01.01.2019

  Pr. år Pr. semester
     
Instrumental / vokal elevplass (også band) Kr. 3927 Kr. 1963
Elevplass kunst, teater og musikal Kr. 3927 Kr. 1963
Materiallavgift kunst Kr.   414 Kr.   207
Instrumental elevplass gjennom skolekorps Kr. 3208 Kr. 1604
Kor / barnekor / sanggruppe Nordbyen /  drama i SFO-tid Kr. 2611 Kr. 1306
Ungdomskor og -storband Kr. 1200 Kr.  600
Skoleorkester og aspirantkorps Kr.   720 Kr.  360
Instrumentleie Kr.   712 Kr.  356
     
Knøttedans (3-5 år) Kr. 2611 Kr. 1306
Dans 1 time pr. uke Kr. 4468 Kr. 2234
Dans 2 timer pr. uke Kr. 7460 Kr. 3730
Dans 3 timer pr. uke Kr. 8935 Kr. 4468
Dans 4 timer pr. uke Kr. 10411 Kr. 5205
Dans 5 timer pr. uke Kr. 11885 Kr. 5942
Dans 6 timer pr. uke Kr. 13359 Kr. 6680
Dans 7 timer pr. uke (maxpris) Kr. 14834 Kr. 7417


Det er plass- eller søskenmoderasjon i Molde kulturskole. Denne ordningen gjelder alle elevplasser på instrumental/vokalplass, kunst, teater og kor. Moderasjonen beregnes slik:

  • 1. og 2. elevplass full pris
  • 3. elevplass 33% reduksjon
  • 4. elevplass eller flere 50% reduksjon
     

Dans og skolekorps-plasser er ikke under denne ordningen.  For dans gjelder plassmoderasjon, men ikke søskenmoderasjon.
Moderasjonen beregnes slik:

  • 33% moderasjon for 2. time
  • 67% moderasjon fra 3. time
  • maxpris fra 7. time


Alle elever skal ha min 36 undervisningsoppmøter pr skoleår. Dersom kulturskolen må avlyse mer enn to oppmøter av disse, har eleven krav på refusjon tilsvarende det antall timer som er utgått. 
 

Molde Kulturskole

 

Social links