Elevbetaling dans, kunst, musikk, teater

Kulturskolens priser indeksreguleres år for år (eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret).

Faktura blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret, normalt ca. 1. oktober og 1. mars. 
Alle prisene i Molde kulturskole justeres opp med 2,7% i 2016. Prisene gjelder for hele skoleåret.

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole f.o.m. 01.01.2016

  Pr. år Pr. semester
     
Instrumental / vokal elevplass (også band) Kr. 3724 Kr. 1862
Elevplass kunst, teater, musical og capoeira Kr. 3724 Kr. 1862
Materiallavgift kunst Kr.   400 Kr.   200
Instrumental elevplass gjennom skolekorps Kr. 3042 Kr. 1521
Kor / barnekor Kr. 2475 Kr. 1238
Storband Kr. 1136 Kr.   568
Skoleorkester og aspirantkorps Kr.   682 Kr.   341
Instrumentleie Kr.   682 Kr.   341
     
Knøttedans (3-5 år)        Kr. 2476        Kr. 1238
Dans 1 time pr. uke Kr. 4236 Kr. 2118
Dans 2 timer pr. uke Kr. 7073 Kr. 3537
Dans 3 timer pr. uke Kr. 8472 Kr. 4236
Dans 4 timer pr. uke Kr. 9870 Kr. 4935
Dans 5 timer pr. uke Kr. 11268 Kr. 5634
Dans 6 timer pr. uke Kr. 12666 Kr. 6333
Dans 7 timer pr. uke (maxpris) Kr. 14064 Kr. 7032


Det er plass- eller søskenmoderasjon i Molde kulturskole. Denne ordningen gjelder alle elevplasser på instrumental/vokalplass, kunst, teater og kor. Moderasjonen beregnes slik:

  • 1. og 2. elevplass full pris
  • 3. elevplass 33% reduksjon
  • 4. elevplass eller flere 50% reduksjon
     

Dans og skolekorps-plasser er ikke under denne ordningen.  For dans gjelder plassmoderasjon, men ikke søskenmoderasjon.
Moderasjonen beregnes slik:

  • 33% moderasjon for 2. time
  • 50% moderasjon fra 3. time
  • maxpris fra 7. time


Alle elever skal ha min 36 undervisningsoppmøter pr skoleår. Dersom kulturskolen må avlyse mer enn to oppmøter av disse, har eleven krav på refusjon tilsvarende det antall timer som er utgått.  Se mer om dette her.
 

Molde Kulturskole

 

Social links