Låne eller leie rom

Det er mulig for eksterne brukere å leie eller låne rom i det nye flotte bygget vårt. Det er mulig å låne/leie øvingsrom eller leie salen til større forestillinger og arrangementer. For mer informasjon og priser, se på denne siden.

Molde Kulturskole

 

Social links