Nyheter fra SpeedAdmin

22.02.2019

Re-registrering - søknadsfrist 15. mars

Molde Kulturskole
Det er nå åpnet opp for at du som elev kan melde fra om du ønsker å beholde plassen i kulturskolen kommende skoleår.  Frist for re-registrering er 15. mars.  Gjennom re-registreringen bekrefter du hvilke tilbud du ønsker å fortsette på, og hvilke nye tilbud du ønsker å ha.  Her får du også anledning til å kvalitetssikre kontaktopplysninger.

Molde Kulturskole

 

Social links