Nyheter fra SpeedAdmin

06.10.2017

Tverrkulturell musikkgruppe - integrering gjennom musikk

Molde Kulturskole
Molde kulturskole ønsker å skape en musisk integreringsarena for flyktningfamilier. Dette er et gratis tilbud for de som er hjemme med små barn hovedsaklig mellom 0 og ca 1 år. Vi ønsker både norske familier og familier fra andre kulturer velkommen på denne gruppa. 
 
Gjennom ulike musikk- og sangaktiviteter rettet mot de små barna skaper vi en arena for samhandling mellom foreldre og barn, integrering gjennom musikk, språktrening og et sosialt møtested. Vi tilbyr gratis kaffe, te og frukt til deltagerne. 
 
Dette tilbudet er lagt til fredager kl. 1200-1300 hos Molde kulturskole. Det er gratis for alle å delta.  Det er musikkpedagog Rakel Hoem Rinde som vil lede musikkaktivitetene. Vi oppfordrer også deltagerne til å dele sanger, regler eller danser fra sin egen kultur, men dette er det ikke noe krav til. Vi gjør det som faller oss naturlig i møte med andre med små barn.
 
Tilbudet starter fredag 27.oktober kl. 1200 og det er 8 oppmøter. Siste gang er fredag 15.desember.
 
For forhåndspåmelding, send mail til rakel.hoem.rinde@molde.kommune.no.
 
Velkommen til en musikalsk stund hos oss!

Molde Kulturskole

 

Social links