Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole, gjeldende fra 01.10.16. 

Ang. teknikere: Molde kulturskole kan stille med lydteknikere etter kapasitet. Eksterne teknikere kan leies inn etter avtale og må på forhånd godkjennes av kulturskolen. Da kan prisene avvike fra lista. Dette avklares i hvert tilfelle før avtaleinngåelse.

Lysteknikere avhenger av type arrangement og kapasitet. Her kan også eksterne lysteknikere brukes etter godkjenning på forhånd.

Priser:

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv, lag/org innenfor voksenopplæringsloven, studenter/elever.

Kategori 2: Andre leietakere, private arr., andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer

Rom Pris Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Undervisningsrom

Pr time

gratis

100

 

SAL, backstage, vaktrom, spiserom    

Pr time øving inntil 4 timer

100

100

 

 

Hel dag øving (mer enn 4 timer) 700 1000  

 

Hel dag med forestilling/konsert    3000 3000 8500

Tekniker lyd

Pr time 500 500 Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle

 

Pr dag 4000 4000 Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle

Tekniker lys

Pr time Avtales Avtales Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle

 

Pr dag 4000 4000 Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molde Kulturskole

 

Social links