Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole. Utleieprisene reguleres normalt 01.01 hvert år. 

Følgende prisliste gjelder fra 01.01.2019. Se merknader under tabellen for nærmere forklaring om rom som inngår. Se ellers beskrivelsene av hvert rom for å finne det rommet som imøtekommer ditt behov.

Vi leier ikke ut rom til andre aktører som driver privat undervisning.

Eventuell avbooking av rom med leiekostnad bør skje seinest 1 uke før aktuell leiedato.

Ang. teknikk: 
Molde kulturskole kan stille med lydteknikere etter kapasitet. Dette avklares i hvert tilfelle før avtaleinngåelse. Eksterne lydteknikere kan leies inn etter avtale og må på forhånd godkjennes av kulturskolen. Da kan prisene avvike fra lista. Eventuell opplæring i bruk av teknisk utstyr må påregnes av leietagerne. Teknisk behov opplyses og avtales normalt når rombooking inngås.
Vi har ikke lysteknikere til eksterne brukere. Alle leietagere må leie ekstern lystekniker som Molde kulturskole på forhånd må godkjenne.

Priskategorier:

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv, lag/org innenfor voksenopplæringsloven, studenter/elever, andre kommunale enheter

Kategori 2: Andre leietakere, private arr., andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer

 

Rom Pris Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Undervisningsrom

Pr time inntil 4 timer

gratis

104

 
  Over 4 timer gratis 509  
         
SAL konferanse Halv dag 0-4 timer 509 724  
  Hel dag 4-8 timer 724 1035  
         
SAL full pakke Øving inntil 4 timer 104 724  

 

Øving over 4 timer

1035

1448

 

 

Hel dag inkl konsert/forestilling, full bruk av utstyr og fasiliteter 3104 3104 8796
         

Rådssal

Halv dag 0-4 timer 306 509 2037

 

Hel dag 4-8 timer 724 1035 4074
         
Møterom Pr time gratis 104  
         

Tekniker lyd

Pr time 525 525  

 

Pr dag 4178 4178  

 

Undervisningsrom:
Alle øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

SAL konferanse:
Til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

SAL full pakke:
Til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.

Molde Kulturskole

 

Social links