Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole. Utleieprisene reguleres normalt 01.01 hvert år. 

Følgende prisliste gjelder fra 01.01.2018 (oppdatert 23.08.18). Se merknader under tabellen for nærmere forklaring om rom som inngår. Se ellers beskrivelsene av hvert rom for å finne det rommet som imøtekommer ditt behov.

Vi leier ikke ut rom til andre aktører som driver privat undervisning.

Eventuell avbooking av rom med leiekostnad bør skje seinest 1 uke før aktuell leiedato.

Ang. teknikk: 
Molde kulturskole kan stille med lydteknikere etter kapasitet. Dette avklares i hvert tilfelle før avtaleinngåelse. Eksterne lydteknikere kan leies inn etter avtale og må på forhånd godkjennes av kulturskolen. Da kan prisene avvike fra lista. Eventuell opplæring i bruk av teknisk utstyr må påregnes av leietagerne. Teknisk behov opplyses og avtales normalt når rombooking inngås.
Vi har ikke lysteknikere til eksterne brukere. Alle leietagere må leie ekstern lystekniker som Molde kulturskole på forhånd må godkjenne.

Priskategorier:

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv, lag/org innenfor voksenopplæringsloven, studenter/elever, andre kommunale enheter

Kategori 2: Andre leietakere, private arr., andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer

 

Rom Pris Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Undervisningsrom

Pr time inntil 4 timer

gratis

102

 
  Over 4 timer gratis 500  
         
SAL konferanse Halv dag 0-4 timer 500 711  
  Hel dag 4-8 timer 711 1016  
         
SAL full pakke Øving inntil 4 timer 102 711  

 

Øving over 4 timer

1016

1422

 

 

Hel dag inkl konsert/forestilling, full bruk av utstyr og fasiliteter 3048 3048 8636
         

Rådssal

Halv dag 0-4 timer 300 500 2000

 

Hel dag 4-8 timer 711 1016 4000
         
Møterom Pr time gratis 102  
         

Tekniker lyd

Pr time 510 510  

 

Pr dag 4064 4064  

 

Undervisningsrom:
Alle øvingsrom i nybygget, blackbox, dansesal, 209, 210, kunstrom

SAL konferanse:
Til møter, foredrag, konferanse. Inkluderer sal, backstage, foaje og spiserom etter behov og avtale. Mindre teknisk behov

SAL full pakke:
Til konserter, forestillinger o.l. Inkluderer full bruk av sal, backstage, lager, teknisk utstyr, foaje og evt spiserom.

Molde Kulturskole

 

Social links