Molde kulturskole har fordypningstilbud for alle fagområdene våre, enten alene eller i samarbeid med andre profesjonelle samarbeidsparter. Det er ikke fri påmelding på fordypning, men man blir anbefalt av sin lærer. Dette foregår litt ulikt på fagområdene. 

Elever som blir tatt opp på dans fordypning er med i Dansekompaniet. Det er ny audition for hvert skoleår. De som anbefales å prøve seg på audition får direkte informasjon om det. Dette gjennomføres normalt rett etter oppstart på høst. Elevene må være aktive danseelever på flere dansegrupper i tillegg til Dansekompaniet. Kompaniet har en egen danseforestilling på vinter/vår, i tillegg til at de er med på andre produksjoner i kulturskolen eller i andre sammenhenger.

kunst har vi en egen gruppe for fordypningselever. Det er plass til maks 5 elever, og de som har oppnådd et høyt nivå kombinert med at de er villige til å jobbe litt ekstra kan få tilbud om plass. Det er kunstlærer som anbefaler ut fra nivå. Elevene får undervisning i 2 perioder på totalt ca 40 timer. Dette er lagt til lørdagssamlinger. Fordypningeseleven skal ha 2 utstillinger, hvor den ene er på Kunstsenteret på Plassen på våren. Opptak gjøres normalt ved oppstart av høstsemesteret. Man må være elev på en fast kunstgruppe i tillegg til fordypning.

I teater samarbeider vi med Thomas Bjørnager, teatersjef ved Teatret Vårt, om et fordypningstilbud. Som for dans må elevene gjennom en audition før de tilbys plass ved fordypning teater. Dette gjrøes ved oppstart av nytt skoleår. Det er plass til maks 5 elever, og man må være elev på en ordinær teatergruppe i tillegg. Fordypningsundervisningen kan foregå både på ettermiddag og helg.

 

Molde Kulturskole

 

Social links