Nyheter fra SpeedAdmin

21.06.2017

Elektronisk musikkproduksjon som nytt tilbud i kulturskolen

Fra høsten 2017 etableres et helt nytt kulturskoletilbud:  Elektronisk musikkproduksjon.
 
Tilbudet vil gi innføring i elektronisk musikkproduksjon ved hjelp av GarageBand og Logic.   Opplæring i  bruk av looper og softsynther, lydopptak og lydredigering.  I tillegg vil fokus være på å bruke sequenserprogram som et kreativt og skapende verktøy, hvor arrangering og komponering vil være sentralt.  Undervisningen er gruppebasert og foregår i nye og tilrettelagte lokaler på kulturskolen. Det kreves noe utstyr: Siden vi hovedsakelig har fokus på GarageBand og Logic bør alle elever ha egen iPad eller Mac –  men vi er åpen for andre plattformer også!     
 
Tilbudet er åpent f.o.m. 6. trinn.

Molde Kulturskole

 

Social links