Prisliste

Her er oversikt over priser for leie av rom hos Molde kulturskole, gjeldende fra 01.10.16.

Kategori 1: Lokalt frivillig kulturliv, lag/org innenfor voksenopplæringsloven, studenter/elever.

Kategori 2: Andre leietakere, private arr., andre kulturskoler

Kategori 3: Kommersielle arrangementer

Rom Pris Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
Undervisningsrom Pr time gratis 100  
SAL, backstage, vaktrom, spiserom Pr time øving inntil 4 timer 100 100  
  Hel dag øving (mer enn 4 timer) 700 1000  
  Hel dag med forestilling/konsert el.l 3000 3000 8500
Tekniker lyd Pr time 500 500 Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle
  Pr dag 4000 4000 Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle
Tekniker lys Pr time Avtales Avtales Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle
  Pr dag 4000 4000 Kommer i tillegg, avtales i hvert tilfelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang. teknikere:

Molde kulturskole kan stille med lydteknikere etter kapasitet. Eksterne teknikere kan leies inn etter avtale og må på forhånd godkjennes av kulturskolen. Da kan prisene avvike fra lista.

Lysteknikere avhenger av type arrangement og kapasitet. Her kan også eksterne lysteknikere brukes etter godkjenning på forhånd.

Molde Kulturskole

 

Social links